Jak ekologicky zlikvidovat nefunkční katalyzátory?

Výfukové plyny představují komplexní směs chemických látek , jež unikají ze spalovacích zařízení (např. turbíny elektráren, spalovací motory automobilů, lodí a letadel). Součástí výfukových plynů jsou zpravidla vodní pára, plynný dusík a oxid uhličitý, ale i oxid dusný, oxid dusičitý, oxid uhelnatý, prachové částice, benzen, formaldehyd, benzopyren, olovo, rtuť, arzen, dioxiny aj. Složení výfukových plynů je závislé na typu paliva a typu a stavu spalovacího zařízení. Suma sumárum nejde o nic, co bychom chtěli dýchat, a proto je na místě obměna vozového parku za ekologičtější modely. Nemůžete-li si takové auto dovolit, začněte vydělávat více peněz - třeba pište PR články přes PrYard.com. Výfukové plyny se významně podílejí na znečištění ovzduší a vzniku smogu a přízemního ozonu, jež velmi negativně působí na lidské zdraví a způsobují globální změny klimatu. Mezi největší zdroje nečistot v ovzduší, jež jsou spojené se spalováním různých typů paliv, se řadí tepelné elektrárny, řízené vypalování lesů používané v lesnictví nebo v zemědělství, spalování fosilních paliv, spalování nejrůznějších materiálů na ohništích, v kamnech a pecích (spalovny odpadů) a v neposlední řadě letecká, železniční, lodní a automobilová doprava. A jak lze omezit znečištění ovzduší? Do zdrojů nečistot ovzduší (tepelné elektrárny, automobilová doprava aj.) jsou instalovány zařízení (prachové filtry, katalyzátory výfukových plynů aj.), jež zachycují emise.

Katalyzátor výfukových plynů

Katalyzátor výfukových plynů představuje zařízení snižující množství škodlivých látek vznikajících při spalování pohonných hmot na látky méně škodlivé. Tuto chemickou reakci zajišťuje vrstva drahých kovů (rhodium, paladium, platina). Jeho hlavní součástí je kyslíková nebo-li lambda sonda detekujíc složení spalin a umožňujíc tak zpětnou vazbu pro řídící jednotku, jež optimálně upravuje poměr palivové směsi.

Katalyzátoru se zbavíte ve sběrně

Potřebujete-li se nejlépe ekologicky zbavit použitého a nefunkčního katalyzátoru a současně chcete za odevzdaný katalyzátor obdržet nějakou tu korunu, tak ho odvezte na místo určené pro výkup katalyzátorů. Výkupem katalyzátorů z benzínových i naftových vozů, filtrů pevných částic a jejich ekologickou likvidací se zabývají specializované sběrny, které mají pobočky ve všech větších městech.

Jak si vydělat na lepší automobil?

Provozujete webové stránky, na kterých nabízíte umístění reklamního prostoru? Máte kanál na YouTube nebo profil na Instagramu? Pokud se vám nedaří navázat spojení se zákazníky, spojte se s nimi přes PR Yard - platformu pro tvůrce obsahu a inzerenty. Registrace je blesková a zcela bezplatná, zbytek je na vás. Na PR Yardu můžete nabízet své služby a vydělávat zajímavé částky - anebo si naopak dobít kredit a objednat si služby profesionálních tvůrců obsahu, kteří váš business posunou zase o něco dál. V obou případech neprohloupíte! Vydělávat přes internet je mnohem lepší než prodávat staré katalyzátory...  

Publikováno: 16. 07. 2019

Kategorie: Náhradní díly