Autanawebu.cz - systém pro sledování vozidel

autanawebu.cz Autanawebu.cz představuje internetovou aplikaci poskytujíc komplexní přehled, okamžitou kontrolu a správu vozového parku za pomoci systému GPS a sítě GSM, a to v reálném čase i v historii. Svým uživatelům umožňuje několikanásobnou úsporu finančních prostředků při provozu vozových parků (tj. osobní a nákladní automobily, zemědělská technika, stavební stroje apod.) a automatické vedení elektronické knihy jízd. Jaké jsou výhody systému sledování vozidel? Za pomoci systému sledování vozidel zaručeně dosáhnete snížení počtu najetých kilometrů (kontrolou absolvovaných cest a rozlišením absolvovaných jízd na služební a soukromé), zamezení ztrát pohonných hmot neoprávněnou manipulací některých pracovníků (kontrolou stavu paliva v nádrži v reálném čase), snížení rychlosti opotřebení vozidel (dokonalým přehledem jízdních stylů všech řidičů a sledováním mnoha provozních parametrů jakými jsou např. zatížení náprav, teplota v přepravním prostoru, otáčky motoru apod.), jež zajišťují odhalení případných vážných závad na vozidlech a strojích, zvýšení efektivity pracovní činnosti pracovníků a vytížení vozidel (dokonalým sledováním vozidel a přehledem o aktuálních pozicích v reálném čase, optimalizací tras a optimalizací vytížení vozidel a strojů) a v neposlední řadě snížení nákladů za zákonné pojištění vozidel. Jak systém GPS sledování vozidel funguje? Základem je namontování mobilní jednotky obsahující přijímač GPS a modul GSM do interiéru vozidel nebo strojů. Kromě mobilní jednotky může být do nákladních vozů, zemědělské techniky a stavebních strojů nainstalováno další příslušenství (např. čtečky Dallas čipů, čtečky RFID, dveřní a koncové spínače, ultrazvuková a náklonová čidla, teploměry, alarmy, hladinové sondy, mechanické nebo elektrotechnické průtokoměry, navigační přístroje apod.) Rozličné sledované údaje o automobilu nebo stroji se přenáší na server poskytovatele služby GPS sledování vozidel společnosti Echoton - CZ s.r.o., a to prostřednictvím systému GPS a sítě GSM. Ze získaných informací přístupných na internetové aplikaci autanawebu.cz po zadání přístupových údajů mohou uživatelé provádět statistické souhrny a vyhodnocení.

Publikováno: 22. 07. 2013