Aby doprava nekolabovala

A

Provoz zhoustl dvojnásobně

Během posledních třiceti let se počet vozů v Česku zdvojnásobil, čemuž se muselo přizpůsobit i řízení dopravy. Provoz zhoustl natolik, že se dopravní špičky jen málokdy obejdou bez kolony nebo rovnou dopravní zácpy, a tak je na místě preventivně použít vhodné dopravní značky. Dopravní značení svislé je důležitým faktorem, bez nichž se žádné město neobejde.

O umístění svislého dopravního značení rozhoduje stanoveným postupem příslušný správní orgán, v případě účelových komunikací vlastník komunikace v rámci stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu. Dle zákona dopravní značky a dopravní zařízení musí odpovídat stanovené podobě i technickým požadavkům, které stanoví technické předpisy.

id="individualni-reseni-prujezdnosti">​Individuální řešení průjezdnosti Samozřejmě se vychází z konkrétních potřeb oblastí a dopravních situací. Jiný přístup si například vyžádá dopravní značení v Brně od dopravního značení v Horní Dolní. Mezi nejžádanější značení v centru měst se kromě značek výstražných, příkazových, zákazových a informativních řadí i parkovací zábrany nebo dopravní zrcadla. Jejich vhodné umístění totiž dokáže předejít kolapsu dopravy.

Publikováno: 30. 06. 2021