Aby doprava nekolabovala

Auta jsou nedílnou součástí našich životů. Ty tam jsou doby, kdy se jednou za čas využívaly k rodinným výletům nebo se jednou za týden vozítko vytáhlo z garáže, aby jej pantáta naleštil, pokochal se jeho krásou a zase jej zaparkoval. Dnes auty jezdíme do práce, vozíme děti do školy, migrujeme do kroužků i na nákupy a jeden vůz obvykle v rodině nestačí.

​Provoz zhoustl dvojnásobně

Během posledních třiceti let se počet vozů v Česku zdvojnásobil, čemuž se muselo přizpůsobit i řízení dopravy. Provoz zhoustl natolik, že se dopravní špičky jen málokdy obejdou bez kolony nebo rovnou dopravní zácpy, a tak je na místě preventivně použít vhodné dopravní značky. Dopravní značení svislé je důležitým faktorem, bez nichž se žádné město neobejde. O umístění svislého dopravního značení rozhoduje stanoveným postupem příslušný správní orgán, v případě účelových komunikací vlastník komunikace v rámci stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu. Dle zákona dopravní značky a dopravní zařízení musí odpovídat stanovené podobě i technickým požadavkům, které stanoví technické předpisy.

​Individuální řešení průjezdnosti

Samozřejmě se vychází z konkrétních potřeb oblastí a dopravních situací. Jiný přístup si například vyžádá dopravní značení v Brně od dopravního značení v Horní Dolní. Mezi nejžádanější značení v centru měst se kromě značek výstražných, příkazových, zákazových a informativních řadí i parkovací zábrany nebo dopravní zrcadla. Jejich vhodné umístění totiž dokáže předejít kolapsu dopravy.

Společnost AZ značky, která vyrábí, prodává a pronajímá všechny typy značení, vznikla v roce 2006 a v současné době působí na území celé ČR. Specializuje se na vodorovné a svislé dopravní značení. Při aplikaci dopravního značení používá nejmodernější technologie a postupy. Od roku 2019 působí také na Moravě.

Publikováno: 30. 06. 2021