Jak vyřeší auta budoucnosti morální problém „koho zabít“?

Autonomní či samořízené automobily patří k nejdiskutovanějším motoristickým tématům. Ačkoliv ještě potrvá poměrně dlouho, než výrobci odladí největší nedostatky a bude vůbec možné uvažovat o zapojení těchto vozů do reálného provozu (testování však již probíhá!) ve větším měřítku, stále více odborníků řeší morální dilema. Jak by se mělo auto zachovat v případě, kdyby bylo nevyhnutelné obětovat posádku, nebo chodce? Měl by autopilot jednat ve jménu vyššího principu, nebo takříkajíc za každou cenu chránit pasažéry?

Budou autonomní vozidla volit menší zlo?

Drtivá většina zákazníků samozřejmě volí bezpodmínečnou ochranu vlastního zdraví, byť by to bylo na úkor nevinných osob. Pro automobilky to však znamená společenské dilema. Měly by vyrábět automobily, které jsou bezpečné především pro posádku, nebo se snažit o záchranu co největšího počtu životů? Příkladem morálního konfliktu je situace, kdy automobil záměrně provede akci, která někoho usmrtí, ale současně zabrání smrti několika dalších lidí. Většina odborníků se shoduje na tom, že by se samořízené vozy měly řídit „utilitaristickou etikou“ a vždy se snažit o co nejmenší počet úmrtí, byť za cenu sebedestrukce. Jakým směrem se bude vývoj ubírat, ukáže čas.

Komplikace s dopravním značením

Vývojáři autonomních vozidel řeší i jiné potenciální problémy. Jedním z nich je i dopravní značení – samořízené vozy musí bezpečně přečíst všechny svislé i vodorovné značky, a to bez ohledu na jejich stav a počasí. Odborníci na pronájem dopravního značení z firmy AZznačky zastávají názor, že to výrobci nebudou mít snadné. Automobily musí být připraveny na značky v různých jazycích, jejich vzájemné kombinace či situace, kdy značení zcela chybí. Nebude to jednoduché, ale příznivci moderního automobilismu věří, že se to předním kapacitám podaří.

Publikováno: 31. 07. 2017

Kategorie: Bezpečnost

Tagy: autonomní vozidla | morální dilema | samořízená auta