Alternativní palivo do auta – CNG

V době, kdy benzín a nafta nejsou rozhodně levné pohonné hmoty, hledají tuzemští řidiči levnější alternativní pohonné hmoty do svých aut. Jednou z alternativ je CNG neboli stlačený zemní plyn.

Co se pod značkou CNG ukrývá?

CNG je anglická zkratka, která jednoduše znamená Compressed Natural Gas, což se do češtiny překládá jako stlačený zemní plyn. Jedná se v současné době o jednu ze tří alternativních pohonných hmot do aut. CNG se v Evropské unii používá od roku 2001, kdy byla oficiálně uznána Evropskou komisí za alternativní palivo, které může bez problémů nahradit klasická motorová paliva.

CNG je zemní plyn, který je stlačený pod tlakem dvaceti a více MPa, což dělá v praxi přes 200 atmosfér. To pro laika může znít riskantně, ale celý systém CNG funguje bezpečně, neboť podléhá velmi přísným a striktním kontrolám. Všechny nádrže pro CNG jsou bezpečné, neboť jsou opatřeny ventily, které dostatečně zamezují výbuchu či přetlakování. Další stránkou věci jsou odlišné fyzikální vlastnosti paliv, zemní plyn totiž vzplane až při 600 stupních Celsia, benzín však již při 200 stupních Celsia. Navíc je zemní plyn lehčí než vzduch a při unikání se jednoduše rozptýlí do atmosféry, naproti tomu klasická tekutá paliva zůstanou na silnice či se vsáknout do půdy a mohou velmi rychle zapříčinit požár.

Vyplatí se v dnešní době CNG?

Tato otázka zajímá téměř každého. Nejprve si však musíme položit otázku: jaká auta mohou jezdit na CNG? Na CNG mohou jezdit vozy, které byly za tím účelem vyrobeny. Nebojte se však, nemusíte si hned kupovat nové auto. CNG mohou používat rovněž auta s klasickým zážehovým motorem, kde bude zemní plyn spalován podobně jako nafta nebo benzín. Můžete si také jednopalivový systém vyměnit za dvoupalivový systém. Taková výměna přijde vaši peněženku zhruba na 60 000 korun.

Publikováno: 18. 10. 2012